GoVegan

Personvern og informasjonskapsler

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen retter seg mot våre kunder, leverandører og besøkende på våre hjemmesider («du», «deg»). Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger.

1. Roller og ansvar

Go'Vegan («vi») er selvstendig behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

2. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, og inkluderer for eksempel de fleste e-postadresser og telefonnumre. Personopplysninger kan også være av mer sensitiv art, slik som for eksempel opplysninger om en persons helsetilstand. Vi er opptatt av å ivareta personvernet på en god måte. Dersom du har spørsmål om hvordan vi håndterer personopplysninger kan du rette en henvendelse til go.vegan@scandza.com.

3. Formål, opplysningstyper og rettslig grunnlag

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen og hvilke opplysningstyper det er snakk om:

• Administrasjon av kunde- og leverandørforhold. For at vi skal kunne etablere og administrere kunde- og leverandørforhold, må vi behandle noen personopplysninger. For virksomhetskunder er dette hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

• IT-drift og sikkerhet: Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 c, jf. GDPR artikkel 32 og GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining).

• Faktura og regnskap: Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten. For privatkunder, benyttes vedkommendes private postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

• Markedsføring: Vi sender ut nyhetsbrev per e-postadresser til personer som har bedt om å få vårt nyhetsbrev. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et eksisterende kundeforhold og markedsføringsloven § 15(3) åpner for å benytte e-postadressen til markedsføring. I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

• Analyse og statistikk gjennom våre nettsider: Vi samler inn og bruker personopplysninger gjennom nettstedene våre med tilhørende tjenester. Dette omfatter data samlet inn av informasjonskapsler, og det omfatter også for eksempel hvis du kontakter oss via kontaktskjemaer, eller hvis vi gjennomfører nettbaserte undersøkelser og lignende der du fritt gir oss personopplysninger. Vi bruker informasjon om hvordan våre besøkende bruker våre nettsider og tjenester for å kunne forstå kundeadferd eller preferanser. Vi kan for eksempel bruke informasjon om hvordan besøkende på vår nettside søker etter- og finner produkter for å kunne optimalisere måten vi organiserer og presenterer ulike produkttilbud. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke), eller GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

4. Tilgang til personopplysninger

Go'Vegan deler dine personopplysninger med:

• Våre tilknyttede selskaper og partnere for formålene beskrevet over

• Tredjeparts tjenesteytere som behandler personopplysninger på vegne av oss, for eksempel for å behandle kredittkort og betalinger, forsendelser og leveranser, forvalte og drifte våre data, distribuere e-post, forskning og analyse, lede merke- og produktpromotering, i tillegg til administrering av særskilte tjenester og funksjoner

• Andre tredjeparter i den utstrekning det er nødvendig for å: (i) etterkomme anmodninger fra offentlige instanser, en rettskjennelse eller for å overholde lover som kommer til anvendelse; (ii) forhindre ulovlig bruk av våre nettsteder og tjenester, eller brudd på våre eller appers tjenestevilkår og/eller våre retningslinjer; (iii) beskytte oss mot krav fra tredjepart; og (iv) bistå med forebygging av svindel eller undersøkelse av svindel (for eksempel forfalskning).

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi kan også overføre dine personopplysninger som er i vår besittelse dersom vi overdrar hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler (inkludert i tilfelle av en reorganisering, oppdeling, avvikling eller likvidasjon).

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre du eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette.

5. Sikkerhet ved behandlingen

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger og øvrig informasjon på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, formell (avtalemessig) og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger og informasjon generelt er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

Vi har vedtatt IT-retningslinjer som de ansatte skal følge når de benytter våre IT-løsninger, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

6. Sletting

Vi sletter personopplysninger når det ikke lenger er behov for å lagre disse av hensyn til formålene de ble innsamlet for.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene kun blir brukt for dette formålet i dette tidsrommet.

7. Dine rettigheter

Nedenfor kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss på go.vegan@scandza.com:

• Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

• Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt det ikke er lovmessige hindre for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi for eksempel stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig.

• Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

• Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss og gjenbruke disse som du vil.

• Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi håper du velger å kontakte oss først.

8. Informasjonskapsler

Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies.

Dette er de informasjonskapslene vi bruker på våre sider:

Tjeneste: Cookie Information

Formål:Støtter nettstedets tekniske funksjoner.

Personvernerklæring: Cookie Information - Personvernerklæring

Utløpstid: 1 år

Navn:CookieInformationConsent

Leverandør:idebank.govegannordic.no

Tjeneste:

Formål:Kreves for at kartløsning skal fungere riktig.

Utløpstid:2 timer

Navn:XSRF-TOKEN

Leverandør:map.govegannordic.no

Tjeneste:Laravel

Formål:Kreves for at nettsiden skal fungere riktig.

Personvernerklæring: Laravel - Personvernerklæring

Utløpstid:2 timer

Navn:laravel_session

Leverandør:map.govegannordic.no

Tjeneste:Google Analytics

Formål:Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål.

Personvernerklæring: Google Analytics - Personvernerklæring

Utløpstid:2 år

Navn:_ga_xxx

Leverandør:.govegannordic.no

Tjeneste:Google Analytics

Formål:Samler informasjon om brukerne og deres aktivitet på nettstedet for analyse og rapporteringsformål.

Personvernerklæring: Google Analytics - Personvernerklæring

Utløpstid:2 år

Navn:_ga

Leverandør:.govegannordic.no

Tjeneste:TikTok

Formål:Støtter online markedsføring ved å samle inn informasjon om brukerne for å markedsføre produkter gjennom partnere og andre plattformer.

Personvernerklæring: TikTok - Personvernerklæring

Utløpstid:ett år

Navn:_ttp

Leverandør:.govegannordic.no

Tjeneste:TikTok

Formål:Støtter online markedsføring ved å samle inn informasjon om brukerne for å markedsføre produkter gjennom partnere og andre plattformer.

Personvernerklæring: TikTok - Personvernerklæring

Utløpstid:ett år

Navn:_tt_enable_cookie

Leverandør:.govegannordic.no

Tjeneste:Facebook

Formål:Identifiserer nettlesere med det formål å levere annonser og analysetjenester.

Personvernerklæring: Facebook - Personvernerklæring

Utløpstid:3 måneder

Navn:_fbp

Leverandør:.govegannordic.no

Tjeneste:Facebook

Formål:Støtter online markedsføring ved å samle inn informasjon om brukerne for å markedsføre produkter gjennom partnere og andre plattformer.

Personvernerklæring: Facebook - Personvernerklæring

Utløpstid:Session

Navn:

Leverandør:www.facebook.com

Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på nettsidene våre.

9. Endringer

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på våre nettsider. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.