GoVegan

Klimaavtrykk

Visste du at

Ved å velge produkter fra Go’Vegan, reduserer du ikke bare karbonavtrykket ditt, du hjelper også med å redusere globale utslipp ved å støtte verifiserte klimaprosjekter rundt omkring i verden? 😇

Vi har inngått et samarbeid med klima- og teknologiselskapet CHOOOSE for å adressere vårt minimale, men uunngåelige karbonavtrykk, og vi klimakompenserer nå for den tilsvarende mengden karbonutslipp som kommer fra produksjonen av varene våre. Så langt har vi støttet et avfallshåndteringsprosjekt som reduserer metangass i Vietnam og et solcelleprosjekt i Kina. Begge sørger for reduksjon i karbonutslipp, samtidig som de støtter flere av FNs bærekraftmål som bidrar til å skape bedre levekår for lokalbefolkningen som er hardt rammet av klimaendringene.

Så langt (per mai 2022) har vi klimakompensert for over 1400 tonn CO2, noe som tilsvarer nesten 6000 flyvninger fra Oslo til London!

Utslipp per produktkategori

Når det gjelder utslippstall per kategori for veganske produkter, finnes det få nøyaktige tall, og enda færre som er basert på norske data.

Animalske produkter har mellom 1,5 - 3 ganger så stort avtrykk som veganske, avhengig av hvilke kilder man ser på og om de medregner transport, lagring og tilberedning av maten. Kategoriene det finnes best tall på er ost og kjøtt.

Ost

  • Vegansk gulost (globalt) = 2,3 kg CO2e per kilo produsert vare.
  • Vanlig gulost (i Norge) = 9 kg CO2e per kilo produsert vare.

Kjøtt

(Basert på amerikanske tall for diverse vegetarkjøtterstatninger, ikke-veganske)

  • Vegetarkjøtt = 7,7 kg CO2e per kilo produsert vare.
  • Storfekjøtt = 34 kg CO2e per kilo produsert vare.

Les mer om CHOOOSE sitt flotte arbeid her.